Gudstjeneste Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Paul Robert Wilmot
Offerformål: Gjøvik Kirkemusikkarbeid
Nattverd
Dåp