Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik KFUK/KFUM
Nattverd
Dåp