Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp