Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Kirkemusikkarbeid
Nattverd