Høytidsgudstjeneste Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Gjøvik Menighetsarbeid
Nattverd