Konsert Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.17.00

Til:24.3.2019 - kl.18.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Merknader: Konsert med Gjøvik symfoniorkester. Musikk av Schubert og Mozart.
Solist er Gunda Marie Bruce