Familiegudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.14.30

Til:24.12.2019 - kl.15.30

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Kirkens Nødhjelp