Familiegudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2020 - kl.11.00

Til:15.3.2020 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: PartY på Ynglingen
Nattverd
Dåp