AVLYST Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Barnegospel
Nattverd