Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.11.00

Til:3.10.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Barnegospel
Nattverd
Dåp