Gudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.8.2021 - kl.11.00

Til:15.8.2021 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Acta - barn og unge i Normisjon
Nattverd
Dåp