Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Hunn Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp