Familiegudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Menighetsarbeid
Merknader: Hunn barnegospel.
Nattverd
Dåp