Høytidsgudstjeneste Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.13.00

Til:25.12.2019 - kl.14.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. juledag
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Menighetens Misjonsengasjement
Nattverd