Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Menighetsarbeid
Merknader: Lucia v/ Steinerskolen.
Nattverd
Dåp