Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Hunn Trosopplæringarbeid
Merknader: Lysvåken-gudstjeneste.
Fredheim skolekorps.
Nattverd