Høymesse Hunn kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.11.00

Til:13.8.2017 - kl.12.00

Sted:Hunn kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Arne Dale
Organist: Bram Janssens
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd