Temakveld "Sammen i sorgens landskap"

Onsdag 8.november kl 19.00 er det temakveld i Hunn kirke: Sammen i sorgens landskap.

-Sorg er en nødvendig og normal reaksjon på tap

-Sorg er ingen sykdom

-Sorg tar tid

-Sorg fører ofte med seg tanker, følelser og reaksjoner som er sterke og uvante

-Sorg handler om livets reaksjon på å ta avskjed med noen eller noe som har blitt en del av vårt liv og vår historie

Disse og liknende tanker vil bli berørt på temakvelden i Hunn kirke.
Sykehusprest på Reinsvoll, Olav Nordengen, vil innlede.

Det blir servering av kringle og kaffe.

Temakvelden avsluttes i kirkerommet med lystenning og vakker musikk ved diakonene Ingvild Svalastoga og Hilde Kristin Jarlvang.

 Denne temakvelden arrangeres i samarbeid med Vardal, Bråstad, Gjøvik, Engehaugen, Biri, Snertingdal og Hunn menigheter og ledes av sokneprest Jens Dale

 Alle er velkommen!

Kontaktinformasjon for Hunn menighet

Postadresse: Strandgata 13A, 2815 Gjøvik

Kontoradresse: Åsveien 35, 2825 Gjøvik

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Telefax: 61 14 64 81

Åpningstid: 08.00-15.30