AVLYST Familiegudstjeneste Seegård kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.4.2021 - kl.12.00

Til:11.4.2021 - kl.13.00

Sted:Seegård kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Snertingdal Kirkemusikkarbeid
Nattverd
Dåp