Gudstjeneste Nykirke kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.10.2021 - kl.12.00

Til:17.10.2021 - kl.13.00

Sted:Nykirke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21. søndag i treenighetstiden
Liturg: Berit Rinde
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Kirkens SOS Innlandet
Nattverd
Dåp