Gudstjeneste Nykirke kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.8.2021 - kl.10.00

Til:15.8.2021 - kl.11.00

Sted:Nykirke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp