Høymesse Nykirke kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.12.00

Til:2.2.2020 - kl.13.00

Sted:Nykirke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Haraldur Ørn Gunnarsson
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp