Høymesse Nykirke kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.10.00

Til:5.7.2020 - kl.11.00

Sted:Nykirke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Snertingdal Trosopplæringarbeid
Nattverd
Dåp