Høymesse Seegård kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.12.00

Til:6.10.2019 - kl.13.00

Sted:Seegård kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Liturg: Haraldur Ørn Gunnarsson
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Snertingdal Kirkemusikkarbeid
Nattverd