Høymesse Seegård kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.10.00

Til:13.8.2017 - kl.11.00

Sted:Seegård kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Liturg: William Bøhler
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Kirkens SOS, Hedmark/Oppland
Nattverd
Dåp