Høymesse Seegård kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.10.00

Til:12.8.2018 - kl.11.00

Sted:Seegård kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Liturg: Haraldur Ørn Gunnarsson
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Snertingdal Kirkemusikkarbeid
Nattverd