Høymesse Seegård kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.10.00

Til:4.8.2019 - kl.11.00

Sted:Seegård kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8. søndag i treenighetstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Snertingdal Trosopplæringarbeid
Nattverd
Dåp