Olsokmesse Kirketuften På Kirkerud

Praktisk informasjon

Fra:29.7.2019 - kl.18.00

Til:29.7.2019 - kl.19.00

Sted:Kirketuften På Kirkerud

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Olsok
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Kirkerudfondet