Gudstjeneste Vardal kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.10.2021 - kl.11.00

Til:3.10.2021 - kl.12.00

Sted:Vardal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Roger Brevik
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Vardal Menighetsarbeid
Merknader: Høsttakkefest. I samarbeid Vardal bygdekvinnelag.
Kirkekaffe i kirka etter gudstjenesten.
Nattverd
Dåp