Høymesse Vardal kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Vardal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Roger Brevik
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Kafe Kampen i Gjøvik
Nattverd
Dåp