Høymesse Vardal kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Vardal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Roger Brevik
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Vardal Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp