Høymesse Vardal Kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Vardal Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Kjell Svarstad
Organist: Anders Byfuglien
Offerformål: Vardal Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp