Invitasjon til tekstleserkurs !

Gjennom et kirkeår er det mange personer som er engasjerte som tekstlesere i kirkene våre. Flere har ønsket seg et lite kurs / en samling hvor man får gode råd og hvor man kan utveksle litt erfaringer. Vardal menighetsråd inviterer derfor alle som vil bli bedre tekstlesere til tekstleserkurs onsdag 1. november kl. 18:00 – 21:00 i Vardal menighetshus med Roar Øksne. Servering av kaffe og kaker. Påmelding til Karin H. Fjellseth (karin_fjellseth@msn.com, 930 82 748) eller Gjøvik Kirkekontor (post.gjovik@kirken.no, 458 76 201) Med vennlig hilsen Vardal menighetsråd

Kontaktinformasjon for Vardal menighet

Postadresse: Strandgata 13A, 2815 Gjøvik

Kontoradresse: Hørstadskauvegen 1, 2822 Bybrua

E-post: post.gjovik@kirken.no

Telefon: 61 14 64 80

Telefax: 61 14 64 81

Åpningstid: 08.00-15.30