Høstens menighetsblad er her!

Når en av våre dør heter dennne utgaven av be og hør, og i bladet kan du blant annet lese om sorg og gravferdsriutaler.