Åpen kirke i Nes kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2021 - kl.13.00

Til:24.2.2021 - kl.17.00

Sted:Nes kirke

Arrangør:

Velkommen til åpen kirke hver onsdag kl. 13-17 i kirkene i Gran.

Hver onsdag en stund fremover vil to kirker i Gran være åpne.

Vi starter med en kort middagsbønn kl. 13.

Hit kan du komme for stillhet og ettertanke, lystenning og et pusterom i hverdagen.

I kirken vil diakon Lene være til stede, og tilbyr samtale dersom noen ønsker det.

Diakonene har taushetsplikt.