Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Grymyr kirke

Arrangør:

Gustjeneste ved prest Karin Hansen Bøe og organist Natalia Medvedeva. Kirkekaffe ved V. Gran kirkeforening.