Gudstjeneste i Storstua, Marka

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.00

Sted:Marka aldershjem

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved prest Dagfinn Magnus, diakon Ruth Kari Sørumshagen og kantor Ann Toril Lindstad.

Offer til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.