Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.4.2019 - kl.12.00

Til:17.4.2019 - kl.13.00

Sted:Gran sykehjem

Arrangør:

Gudstjeneste med nattverd ved diakon Hilde Anett Myklebust Lunde.