Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.18.00

Til:16.9.2018 - kl.19.00

Sted:Tingelstad kirke

Arrangør:

Innsettelse av Daniel Håkegård som ny sokneprest i Gran/Tingelstad og presentasjon av årets Tingelstad-konfirmanter.

Gudstjeneste ved prost Kirsten Almås,prostiprest Anne-Hilde Wesenberg Helland og sokneprest Daniel Håkegård.

Offer: Bibel til barn.

Kirkekaffe i kommunehuset etter gudstjenesten.