Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.19.00

Sted:Nes kirkestue, Nes kirke

Arrangør:

Nattverdgudstjeneste ved prest Dagfinn Magnus og

diakon Ruth Kari Sørumshagen. Offer til diakoniarbeidet.