Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Nes kirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved prest Dagfinn Magnus, kantor Marit Wesenberg og kirketjener Odd Ragnar Bredviken. Det nye menighetsrådet blir presentert, og et barn blir døpt!
Offer til kirkemusikk.