UTSATT Innsettelsesgudstj. for prost Christofer Solbakken

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Tingelstad kirke

Arrangør:

På grunn av ny nasjonal nedstenging blir innsettelsesgudstjenesten for den nye prosten i Hadeland og Land; Christofer Solbakken utsatt noe tid.

Biskopen har nå fastsatt søndag 21. mars som ny dag, og det er besluttet at dette skal skje kl. 18.00 i Tingelstad kirke.