Innstramming i smittevernstiltak

Utviklingen den siste tiden viser at det dessverre er behov for nye tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Myndighetene ber oss om å holde oss mest mulig hjemme.

Smittevernveileder for Den norske kirke - oppdatert 6. november
På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene. Flere kommuner arbeider også med ytterligere innstramminger. Dersom Gran kommune skulle komme med enda strengere innstramminger vil disse være overstyrende. 

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.

Vi anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk.

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen:

 • Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref. regjeringens definisjon.
 • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler (f.eks. leie av kirkestuer). 
 • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
 • Nattverd, lystenning, kirkekaffe o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
 • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser.
 • Oversikt over deltakere skal nå oppbevares i 14 dager.

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

Spesielt om fastmonterte seter:
Dette er regjeringens tolkning, hentet fra regjeringen.no den 06.11.20:

Regnes benker som fastmonterte seter? - Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer + 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger.

Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter?- Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på seks hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger 
 • Gode rutiner for hygiene, håndhygiene og renhold
 • God avstand mellom alle som deltar
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
 • Tilstrekkelig bemanning tilstede 
 • Begrense antallet sosiale kontakter 

Vi oppfordrer folk til å komme i god tid - holde minst én meters avstand - inne er det tydelig oppmerket hvor man skal sitte - håndsprit for god håndhygiene - og vi påser at alle smittevernhensyn blir overholdt.

Krav om registrering av navn
Vi er pålagt å registrere navn på alle som er tilstede, for eventuelt å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Registrering skjer ved alle arrangementer i regi av kirken, som gudstjenester, dåp, vigsel og begravelser (navnelistene makuleres etter 14 dager).

 Kirken i Gran ønsker folk velkommen til kirken og lover å ivareta folks helse på best mulig vis.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"