Høymesse

Praktisk informasjon

Dato:7.4.2019

Tid:11.00

Sted:Gratangen kirke

Arrangør:Gratangen menighet

Prest: Rasmus Rustad
Organist: Tom Cato Amundsen
Kirketjener: Sigrid Nordmo
Takkoffer: Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

Noen av salmene til gudstjenesten: