Høymesse skjærtorsdag

Praktisk informasjon

Dato:18.4.2019

Tid:18.00

Sted:Gratangen kirke

Arrangør:Gratangen menighet

Prest: John-Daniel Solhaug
Organist: Tom Cato Amundsen
Kirketjener: Sigrid Nordmo