Høymesse

Praktisk informasjon

Dato:24.3.2019

Tid:11.00

Sted:Gratangen kirke

Arrangør:Gratangen menighet

Prest: Rasmus Rustad
Organist: Tom Cato Amundsen
Kirketjener: Sigrid Nordmo
Takkoffer: Menighetsarbeid