Fastegudstjeneste i Fjære kirke v/Helge Spilling

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2018 - kl.19.30

Til:14.2.2018 - kl.20.30

Sted:

Arrangør:

Askeonsdag