Israelsmisjonsmøte, Fevik kirke 21/1 kl. 19

Vi ønsker velkommen til Isaraelslmisjons møte i Fevik kirke 21. januar kl.19.00. Vi får besøk av tidligere bibelskolelærer Odd Rannestad som vil snakke om tema: «Sionismens historie og etablering av staten Israel». Velkommen!

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00