Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Stilling ledig; menighetspedagog i Landvik og Eide

Eide og Landvik sokn har 4 700 medlemmer og betjenes av kateket, organist, kirketjenere, ungdomsprest og sokneprest i tillegg til daglig leder. Staben har kontor ved Prestegården i Landvik. Vi søker nå etter MENIGHETSPEDAGOG i inntil 80 % fast stilling.

Send søknad

Arbeidsoppgaver:
    
•    Planlegge og gjennomføre trosopplæring for aldersgruppen 0 -13 år
•    Videreutvikle opplæringens innhold og metoder
•    Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere
•    Administrative oppgaver knyttet til trosopplæringsplan og rapportering
•    Planlegge og gjennomføre menighetsturen

Ønskede kvalifikasjoner:

•    Høyere utdannelse innen pedagogiske fag og kristendomskunnskap eller annen utdannelse i kombinasjon med relevant praktisk erfaring fra menighetsarbeid
•    Gode kommunikasjonsferdigheter
•    Erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, og gjerne musikalsk erfaring
•    Forankring i den kristne tro

Personlige egenskaper:

•    Engasjement for trosopplæring
•    Evne til å inspirere og motivere frivillige medarbeidere.
•    Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig i tillegg til å arbeide i team i samarbeid med menighetens stab

Den som ansettes, må kunne fremlegge politiattest og være medlem i Den norske kirke.  Kvelds- og helgearbeid må påregnes.  Nærmere informasjon om stillingen kan gis av kateket Erling Hillesund, telefon 480 36 482 eller ungdomsprest Ørjan Kronheim, telefon 957 81 659.   Kirkens kontortelefon er: 37 09 01 00. Søknad sendes via denne linken innen søknadsfristen 07.08.2018

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00