Reformasjonsfeiring

I 2017 markerer Lutherske kirker over hele verden 500 årsjubileum for starten på reformasjonen i 1517. I Grimstad har vi lagt opp til et omfattende program med temakvelder gjennom hele året, i Landvik, Grimstad, Fjære og Fevik. Hovedfeiringa blir lagt til siste helga i oktober, med stor økumenisk reformasjonsfest i Grimstad kirke

Kontaktinformasjon for Grimstad Kirkelige Fellesråd

Grimstad Kirkelige Fellesråd har kontorer i 3.etg. på Oddensenteret.

Kontoradresse: 

Odden 1

4876 Grimstad

E-post:  post@grimstad.kirken.no.

Telefon: 37090100 

Telefon- og besøkstid: 

Man-Fred 8:30-15:00