Fem søkere på kirkevergestillingen

Etter søknadsfristens utløp var det fem søkere. Navnet på en av søkerne er unntatt offentlighet

  Kirkeverge - daglig leder Offentlig søkerliste
 
1 Heggen, Jan-Hugo (46) M Konsulent 9403 Harstad, Norge
2 Eriksen, Wanja Kristiansen (45) K Veileder 9405 Harstad, Norge
3 Welander, Erlend (45) M Rektor / Daglig leder 9414 Harstad, Norge
4 Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****
5 Andersen, Finn-Erik (48) M Støttekontakt 9409 Harstad, Norge

Kontaktinformasjon for Harstad kirkelige fellesråd

Kontoradresse: Storgata 5, Harstad

Postadresse: Postboks 863,

9488 Harstad

Besøkstid:man-fre: 09.00-15.00

E-post:  post@kiha.no

Telefon: 77 01 65 00

Telefontid: man-fre: 09.00-14.00

Telefontid torsdag: stengt